Důležité dokumenty - transparentně a přehledně

Zásady zpracování osobních údajů

Níže naleznete zpracované GDPR osobní údaje a poučení subjektu. Zpracování osobních údajů, a poučení všemi směry. Naše dokumenty jsou vždy transparentní, čitelné a přehledné.

I. Informace o zpracování osobních údajů

Je naší povinností Vaše soukromí a osobní údaje chránit. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Máme přísná pravidla, která stanovují, kdo ze zaměstnanců má k osobním údajům přístup a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo naši společnost s výjimkou případů, kdy od Vás máme souhlas nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem.

Osobní údaje osob mladších 18 let zpracováváme na základě jednání s rodičem nebo jiným zástupcem. Ochranu osobních údajů dětí zajišťujeme ve stejném rozsahu, který platí pro osoby dospělé. Jako rodič nebo jiný zástupce nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti je v souladu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů i o jeho právech informujete.

Zpracováváme Vaše údaje podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Níže uvedené informace si prosím pečlivě přečtěte. Pokud Vám není cokoliv jasné, rádi Vám vše vysvětlíme.

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

II. Základní informace o správci HOME-RENT.

Správcem Vašich údajů je společnost HOME-RENT s.r.o., se sídlem Pujmanové 870/1, 140 00 Praha 4, IČ: 05495342, DIČ: CZ5495342 zapsaná pod spisovou značkou C 264636 vedená u Městského soudu v Praze

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služeb home-rent.cz Osobní údaje dále zpracováváme v okamžiku vyplnění formulářů na našich stránkách he-rent.cz nebo vyplněním formulářů na stránkách kde jsou uvedeny naše nabídky inzerátů. Dále Vaše údaje zpracováváme:

· plnění smlouvy

· zajištění provozních činností

· účetní a daňové účely

· splnění právní povinnosti

· archivnictví vedené na základě zákona

· přímý marketing

· ochrana majetku osob

· pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

IV. Jaké osobní údaje zpracováváme

jméno a příjemní

· adresa trvalého bydliště

· datum narození / rodné číslo

· e-mail

· telefonní číslo

· bankovní spojení

· fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, adresa sídla a provozovny, jméno statutárního zástupce)

· případně další údaje v závislosti na poskytované službě

· údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (fotografie, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, cookies apod.)

V. Vaše práva ke zpracování osobních údajů

právo znát účel zpracování osobních údajů

· právo znát kategorie dotčených osobních údajů

· právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

· právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy

· právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování

· právo podat stížnost u dozorového úřadu

· právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů

· skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

· právo být informován, pokud hodlají Společní správci zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny

· právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

· právo odmítnout záznam nebo monitorování telefonních hovorů se zaměstnanci HOME-RENT s.r.o.

Samozřejmě máte právo nám Vaše údaje neposkytnout. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné ze zákona nebo smlouvy, nebudeme Vám moci naše služby poskytnout.

VI. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

dodavatelé a poskytovatelé služeb – advokát, účetní, správce serveru

· finanční ústavy a banky

· státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností

VII. Doba kdy Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení. Osobní údaje od lidí, kteří nás kontaktovali na základě inzerátu na konkrétní nabídky zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let. Souhlas můžete odvolat napsáním na mail info@home-rent.cz

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Všechna naše data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní centra nabízejí.

IX. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Všechna naše data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní centra nabízejí.

X. Odvolání souhlasu se zpracováním osobním údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat email na info@home-rent.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Team HOME-RENT s.r.o.

Přehled & rychlý obsah

Prohlédněte si odstavec GDPR, který zrovna potřebujete. Stačí kliknout na požadovaný nadpis níže a budete přesměrování na danou sekci.

Nevíte si rady? Zavolejte nám.

Máte nějaký problém nebo otázky, které by jste si rádi nechali vysvětlit? Jsme tu pro Vás. Zavolejte nám a obratem se Vám budeme věnovat.