Jste jen krůček od nového bydlení

Vzory smluv

Po vyplnění údajů níže Vám zašleme vzor smlouvy. Smlouvu pro Vás vyhotovíme v českém nebo anglickém znění.

Český vzor smlouvy

* Tato smlouva slouží pouze jako vzor a je není nijak závazná. Bližší informace Vám poskytne náš realitní makléř

English Sample contract

* This contract serves only as a model and is not binding. More information will be provided by our real estate broker